اخبار و رويدادهاى موسيقى


  رويداد
پیوستن پنج نماد ایرانی به فهرست میراث معنوی سازمان ملل متحد یونسکو ورزش باستانی يا آيين پهلواني بخشی از تاريخ و فرهنگ کهن ايران‌زمين، رشته ورزشی که ريشه‌هايش به قرنها پيش برمی‌گردد. زرتشت، پيامبر باستانی ايران هم از پيروانش می‌خواسته خود را برای ياری اهورامزدا و مقابله با اهريمن آماده و نيرومند سازند آنچنان که در اوستا هم از اين موضوع اينگونه ياد شده: پهلوانی مردانه را می‌ستايم که به مردان گشايش دهد، که به هوش گشايش دهد، که تندتر از تند و دليرتر از دلير است، که بسان بهرّه‌ای ايزدی به مرد رسد و مردان را در گرفتاری رهايی بخشد. پس از ورود اسلام به ايران، ورزش باستانی نه تنها جايگاه خود را از دست نداد بلکه به نوعی سازماندهی هم شد. گفته می‌شود حدود هفتصدسال پيش فردی بنام پوريای ولی زورخانه يا محل انجام اين ورزش را به شکل امروزی پايه‌گذاری کرد. اکنون يونسکو سازمان علمی فرهنگی ملل متحد هم اين آيين را به رسميت شناخته و در تازه‌ترين نشست اين سازمان، ورزش باستانی و آيين پهلوانی رسما به عنوان بخشی از ميراث معنوی و فرهنگی بشر شناسايی و ثبت شد. البته اين تنها بخش از فرهنگ و سنت ايران نبود که به اين ليست اضافه شد، فرش دستباف ايرانی که از ديرباز شهره عالم بوده حالا از دو ناحيه مختلف ايران به اين فهرست راه يافت: سنت فرش دستی کاشان و همينطور گليم و گبه سنتی فارس دو شاخه از هنر فرشبافی ايران بود که در نشست يونسکو به ثبت رسيد. سهم ايران در تازه ترين فهرست اعلام شده يونسکو اما به اين سه مورد هم محدود نشد. موسيقی و هنرهای نمايشی ايران هم جای خود را در اين فهرست بازکردند. نمايندگان ايرانی در اين دو بخش موسيقی مقامی شمال خراسان و نمايشهای سنتی مذهبی موسوم به تعزيه بود. به اين ترتيب ايران با ثبت پنج اثر بيشترين سهم را در فهرست چهل و شش موردی يونسکو اختصاص داد. پس از ايران، اسپانيا با ثبت چهار اثر که موسيقی و رقص فلامنکو بود در جايگاه بعدی قرار گرفت و کشورهايی چون هند، مکزيک و ترکيه هم در ادامه اين فهرست ديده ميشوند. پاينده باد ايران
  چند روزي که خبر مريضي و پس از آن خبر رفتن محمد نوري در ابران سابه تلخش را انداخته بود، يک دلواپسي دردناکي در دل هر کس ايران را دوست داشت موج مي زد. دلائل گوناگوني داشت. مهمترينش ايران خواهي او بود. ايران را فراتر از همه اتفاقات سياسي و اجتماعي مي دانست. او ميدانست که ما براي آنکه ايران گوهري تابان شود ، خون دل ها خورده ايم. يادآوري اين خون دل خوردن ها در طول تاريخ براي مردم پر افتخار ايران بازگشت به هويت ايراني مان بود. ايراني نمي تواند تاريخ چند هزار ساله اش را فراموش کند. مهمترين عامل وحدت همه کساني که ايراني هستند، عشق به وطن است. ايران با همه فراز و نشيب هايش داراي تاريخ است و فرهنگ پرغناي ايراني نمي تواند اولويت هيچ ايراني اي نباشد. به حق مردم ايران ستم ها شده است، لشگريان غداري به اين مرز و بوم حمله کرده اند که آخرينش تجاوز حکومت ديکتاتور صدام حسين بود. 8 سال مردم ايران از ذره ذره خاک ايران دفاع کردند. ما براي بوسيدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ايم... بعد و قبل آن هم ايراني ها براي پر افتخار ماندن نام ايران خيلي خون دل خوردند و خطر کردند. محمد نوري همه اين خون دل خوردنها و خطر کردن ها را با صداي پر طنينش براي هميشه تاريخ زنده نگه داشت. اين يکي از دلائلي است که محمد نوري را در دل هر کس ايران را دوست دارد، جا داده است. آن هم که به ايران و ايراني عشق نمي ورزد، حتما محمد نوري را هم نميشناسد و يا دوستش ندارد و چه افتخاري بزرگتر از اين براي محمد نوري. رنج دوراني که زنده ياد نادرايراهيمي در شعرش و محمد نوري در صداي گرمش از آن ياد ميکنندهمه براي اين بوده است که ايران خانه ي خوبان شود. دليل ديگر عمق فاجعه از دست دادن محمد نوري اين است که او رنج دوران ايراني را با صداي گرمش و با موسيقي لطيفش به درون دلها برد. موسيقي معجزه اي است که ميواند پيوند عميق بيرون و درون انسان را تحکيم بخشد. بيشتر مردم ايران در طول چند دهه با شعر وموسيقي و صداي نوري جواني کرده اند، لذت برده اند، احساسات شان را ديده اند. ايرانشان را دوست داشته اند، خطرها کرده اند و رنج ها برده اند، چشمان مريم را باز کرده اندو در يک کلمه با صدايش زندگي کرده اند. به همين دلبل واقعا روز مرگ محمد نوري يک روز عزاي عمومي براي ايران دوستان است. گرچه براي ماندگاراني مثل نوري، تاصدايش هست و تا ايران هست، مرگ معنا ندارد. روحش شاد و دل مردم هميشه ايران بدرقه راهش. ما براي خواندن اين قصه ي عشق به خاک ما، براي جاودانه ماندن اين عشق پاک ، رنج دوران برده ايم ، خون دل ها خورده ايم
  اجراي كنسرت در شهر قونيه تركيه توسط آقاي مهدي نظام‌دوست با گروه مهر از تاريخ 24 تا 27 آذرماه
   اجراي كنسرت پيانو توسط بهنام ابوالقاسم در كرمان تيرماه88
  اجراي كنسرت موسيقي در نروژ توسط استاد برتر دوتار ايران مرتضي گودرزي
  اجراي كنسرت فستيوال فلك در شهر دوشنبه تاجيكستان به عنوان گروه ايراني با هنرنمايي مرتضي گودرزي ( دوتار) اردشير قهاري ( تار) محمود بالنده ( عود ) و اجرا در شبكه تلويزيوني پيوند و صفينه تاجيكستان
  اجراهاي متفاوت آقاي سامان صميمي به همراه عليرضا قرباني و همايون شجريان در كشورهاي سويس و مانت فرانسه در تاريخهاي 88/4/21 و 88/4/23 ، 88/8/19 در پاريس و اجراي برنامه مدار صفر درجه در 20 و 21 آذرماه در ايران به همراه استاد بهنام ابوالقاسم
  اجراي بزرگترين و كاملترين برنامه آموزشگاه در چند سال گذشته در جمعه و شنبه 22 و 23 مردادماه با نوازندگي درحدود 100 هنرجو به مديريت آقاي اردشير قهاري و سرپرستي استادان ارزنده‌اي مانند آقايان هومن اتابكي ، سامان صميمي ، محمود بالنده ، مجيد بهشتي ، امير افتخاري و ... و اجراي افتخاري گروه كر به سرپرستي محمود ميرزائي
  بدينوسيله آموزشگاه موسيقي سارنگ با كمال تاسف درگذشت استاد بزرگ ايران فرامز پايور را به همه دوستداران هنر تسليت عرض مي نمايد.

 
Copyright 2009 SarangMusic. All Rights Reserved | Designed By SepnaSoftware.