صفحه نخست آموزشگاه رویدادهای موسیقی مدرسین هنرجویان گالری ارتباط با ما

[ در موسیقی آدم باید با قلبش بیاندیشد و با مغزش حس کند. ]

[ جرج زِل Szell ]
نام:محمد کاظم زاده
تولد:1366
تحصیلات:
گرایش:
سوابق:
مدرسین:
اجراها:

Copyright 2009 SarangMusic. All Rights Reserved. Powered By Sofia Software.

Sarang.Music.Academy