مدرسین موسیقی سارنگ

ابراهیم دشت گلی


تولد: 1362
تحصیلات: کارشناسى ارشد نوازندگی جهانی
گرایش: پیانو
سوابق: مدرس واحد 4 دانشگاه علمی و کاربردی و چندین آموزشگاه در کرج وتهران
مدرسین: کارشناسی ارشد موسیقی
اجراها: تالیف کتاب piano opusb
Copyright 2019 SarangMusic. All Rights Reserved. Powered By Sofia Software.
كرج، عظيميه طالقانی شمالی، خيابان مريم پلاک 22