على رضا اسدي

علي رضا اسدي

مدرس تنبك
ايشان تنبك را نزد استاد رامين تيماره آموختند و از سال 1387 مشغول به تدريس اين ساز مي باشند وي عضو خانه موسيقي ايران مي باشد.

 
Copyright 2009 SarangMusic. All Rights Reserved | Designed By SepnaSoftware.