اردشير قهارى

اردشير قهارى

متولد: 1349
ميزان تحصيلات: ليسانس موسقى آهنگسازى عمومى موسيقى و نوازندگى دانشگاه هنر
ساز تخصصي: تار
نام اساتيد و مدرسين:  حسين عليزاده - هوشنگ ظريف - مهربانو توفيق - زيدالله طلوعى - فرهنگ شريف - جلال ذوالفنون
نام اساتيد و مدر سين غربى: شريف لطفى - احمد پژمان - هوشنگ كامكار - كامبيز روشن‌روان


اهم فعاليتها و اجراها:
اجراى كنسرتهاى موسيقى متعدد در داخل و خارج از كشور ازجمله اركستر گلبانگ مضرابى به سرپرستى حسين دهلوى - اركستر جوان به سرپرستى محمد على كيانى‌نژاد - اركستر دانشگاه هنر - اجراى كنسرت و يا برنامه موسيقى تك‌نوازى تار در دانگشاه هنر
سرپرست گروه موسيقى سارنگ
شركت در تهيه و ضبط چند اثر موسيقى ايرانى
تاليف آموزش نوين تار‌نوازى (پايان‌نامه كارشناسى موسيقى)

 
Copyright 2009 SarangMusic. All Rights Reserved | Designed By SepnaSoftware.