مجيد كورنگ‌بهشتى

مجید بهشتی


متولد سال: 1350
ميزان تحصيلات: كارشناس ارشد موسيقي (دانشگاه هنر)

ساز تخصصي: سه‌تار
نام اساتيد و مدرسين: آقاي شعاري ،خانم توفيق
سابقه كار: 15سال سابقه تدريساهم فعاليتها و اجراها:
1 – تدريس در آموزشگاه موسيقي سارنگ
2 – تدريس در مركز علمي كاربردي اصفهان
3 – تدريس در دانشگاه هنر 
Copyright 2009 SarangMusic. All Rights Reserved | Designed By SepnaSoftware.