محمد صفيارى

محمد صفیاری


متولد سال: 1355
ميزان تحصيلات: ديپلم

ساز تخصصي: پيانو
نام اساتيد و مدرسين: هارموني: آقاي كامبيز روشن روان ـ پيانو: آقاي آندره مراديان ـ مباني: آقاي محمدحسين حميدي سلفژ: خانم الهه حميدي
سابقه كار: ـ از سال 78 شروع به تدريس به صورت خصوصي و آموزشگاههاي مختلفاهم فعاليتها و اجراها:
1 – ساخت و تنظيم نمايشنامه موزيكال براي كودكان به نام جنگل سبز به كارگرداني حسين بهاري سال 75
2 – نوازندگي در اركستر پاپ گروه مسعود خادم سال 80
3 – كنسرت در تهران تالار كشور سال 81
4 – كنسرت در زاهدان سال 82

 
Copyright 2009 SarangMusic. All Rights Reserved | Designed By SepnaSoftware.