مرتضى گودرزى

مرتضی گودرزی


متولد سال: 1358
ميزان تحصيلات: ديپلم

ساز تخصصي: دوتار خراسان
نام اساتيد و مدرسين: حاج‌قربان سليماني ، حاج‌حسين يگانه و اسماعيل ستارزاده
سابقه كار: 20 سال سابقه تلمذ ، پژوهش و گردآوري موسيقي خراسان به صورت ميداني در منطقه و 13 سال تدريس


اهم فعاليتها و اجراها:
1 – آلبوم شاختايي
2 – آلبوم محلي قوچان
3 – آلبوم ابريشم طرب
4 – آلبوم رهگذر
5 – آلبوم پيوند
6 – اجراي كنسرتهاي متعدد در كشور تاجيكستان با همراهي استاد دولتمندخان‌اف سال 2008
7 – اجراي كنسرت دركشور تركمنستان با همراهي استاد ستارزاده سال 1998
8 – حضور درجشنوارههاي موسيقي فجر از سال 1368 تا 1374 و كسب عنوان نوازنده برتر
9 – گردآوري مجموعه صوتي گنج پنهان از موسيقي مقامي خراسان و تركمن
10-اجراي كنسرت هاي متعدد با حضور استادان حاج قربان سليماني ، حاج حسين يگانه و اسماعيل ستارزاده

آدرس سایت شخصى:
 
Copyright 2009 SarangMusic. All Rights Reserved | Designed By SepnaSoftware.