هنرجویان نمونه آموزشگاه موسيقى سارنگ

پاییز 1389داود فرض‌الهي   داود فرض‌الهي
ساز: سه تار
مدرس: محمد فلاح‌پور
شروع آموزش از: 9/10/87
هليا تبريزي   هليا تبريزي
ساز:  تار
مدرس:  مجيد بهشتي
شروع آموزش از: 28/6/89
مليكا آخوندي   مليكا آخوندي
ساز:  ویولن
مدرس: ايمان فخر
شروع آموزش از: 10/3/89
ملينا منصوري   ملينا منصوري
ساز: سنتور
مدرس: بهنام مهرابي
شروع آموزش از: 11/8/88
اميد منتظرفرج   اميد منتظرفرج
ساز: گيتار
مدرس: منوچهر افشار
شروع آموزش از: 11/6/84
پارميدا گروس‌پور    پارميدا گروس‌پور
ساز: پيانو
مدرس: بهنام ابوالقاسم
شروع آموزش از: 22/7/89
     

 
Copyright 2009 SarangMusic. All Rights Reserved | Designed By SepnaSoftware.