سعيد حسن‌زاده


 

تاريخ تولد: 27/6/51 – متولد تهران
نوازندگي را از سال 1366 نزد استاد رافيك داوديان آموزش ديده‌اند.
 همچنين 2 كتاب نيز توسط ايشان به نگارش درآمده است.
1-      مباني باس 2-      Tapping Bass
ايشان تدريس را از سال 1377 آغاز كرده و نيز در كنسرت بسياري از خواننده‌هاي بزرگ اجرا داشته‌اند.  


 
Copyright 2009 SarangMusic. All Rights Reserved | Designed By SepnaSoftware.