اخبار و رويدادها /  1389

تاريخ رويداد
15/5/89 اركستر نوازندگان كوچك سارنگ
 در تاريخ جمعه 15/5/89 در سالن فرهنگسراي كوثر برگزار گرديد.
 اين اركستر بسيار جالب وديدني با تعداد 28نفر اجرا كننده و به سرپرستي آقايان سالكي و معصومي اجرا شد. اين برنامه با تعداد نزديك به 200نفر بيننده بسيار مورد استقبال قرار گرفت.
 برنامه شامل تكنوازي پيانو و ويولن و دونوازي پيانو و ويولن و دونوازي گيتار و كاخون ودر پايان اجراي چند قطعه توسط اركستر نوازندگان كوچك بود. برنامه ساعت 19 شروع شد ودر ساعت 21 به پايان رسيد.
7/5/1389 كنسرت اركستر زهي سارنگ در تاريخ پنج‌شنبه 7/5/89 در تالار فرهنگسراي كوثر با حضور نزديك به180نفر بيننده برگزار گرديد. اين برنامه ديدني با برنامه‌هاي مختلفي از اركستر زهي هنرجويان سارنگ در دو گروه سني كودكان و نوجوانان و سپس اجرائي بسيار ديدني از اساتيد اين هنرجويان  يعني آقاي اتابكي،آقاي صميمي و آقاي فخر برگزار شد. برنامه ساعت 18:30 شروع شد ودر ساعت 20:30 به پايان رسيد.

كنسرت هنرجويان گيتار سارنگ در تاريخ پنج‌شنبه 7/5/89 در تالار فرهنگسراي كوثر با حضور نزديك به 220 نفر بيننده برگزار گرديد. برنامه شامل تك نوازي‌هايي از هنرجويان گيتار آموزشگاه و همنوازيهايي از اين هنرجويان به سرپرستي آقاي منوچهر افشار اجرا گرديد. اين برنامه ساعت 21 شروع شد و در ساعت 22:30 به پايان رسيد.

10/4/89    هنر برتر از گوهر آمد پديد   كنسرت سالانه سارنگ
 در تاريخ 10/4/89 در تالار شهيدان نژاد فلاح با مجري‌گري آقاي مجيد قناد و با تعداد بيش از 120 نفر اجرا كننده برگزار گرديد.
برنامه بسيار جالب و ديدني و با حضور نزديك به 1000 نفر بينندگان برگزار گرديد.
برنامه شامل اجراي اركستر بزرگ كودكان و نوجوانان سارنگ كه نزديك به 100 نفر بودند، تك نوازي هنرجويان پيانو، اجراهايي توسط اركستر زهي سارنگ و گروه نوازي‌هاي سنتي، تار و كوبه‌اي بود. در اين برنامه كه به مناسبت جشنواره كودك نيز بود، برنامه‌هاي نمايشي توسط آقاي قناد براي كودكان اجرا شد.
برنامه راس ساعت 6:30 شروع شد و در ساعت 21:30 به پايان رسيد.
   

 
Copyright 2009 SarangMusic. All Rights Reserved | Designed By SepnaSoftware.