اخبار و رويدادها /  1389

تاريخ رويداد
1392/7/22 نخستین مسابقۀ نوازندگی سارنگ   "  پیانو "

علاقمندان جهت شرکت در مسابقه،نمونه صوتی از نوازندگی خود را به دفتر مدیریت آموزشگاه تحویل نمایند.

شرایط شرکت در مسابقه :
الف) دارا بودن شماره هنرجویی از آموزشگاه موسیقی سارنگ
ب) تائید نمونه صوتی ارائه شده توسط دبیرخانه(به منظور تعیین سطح مسابقه)
ج) تکمیل فرم شرکت در مسابقه
د) پرداخت 000/500ریال هزینۀ شرکت در مسابقه
مقاطع برگزاری مسابقه :
الف) مبتدی : دورۀ آموزشی زیر یک سال
ب) متوسطه : دورۀ آموزشی بین یک تا سه سال
ج) پیشرفته : دورۀ آموزشی بالاتر از سه سال
 
جوایز مسابقه : (سطح مبتدی)
*  نفراول : تخصیص 30% تخفیف ثبت نام در آموزشگاه موسیقی سارنگ برای 9 ماه
*  نفردوم: تخصیص 30% تخفیف ثبت نام در آموزشگاه موسیقی سارنگ برای 6 ماه
*  نفرسوم: تخصیص 30% تخفیف ثبت نام در آموزشگاه موسیقی سارنگ برای 3 ماه
(سطح متوسطه)
* نفراول : 000/000/5 ریال جایزۀ نقدی
* نفردوم : تخصیص 30% تخفیف ثبت نام در آموزشگاه موسیقی سارنگ برای 9 ماه
* نفرسوم: تخصیص 30% تخفیف ثبت نام در آموزشگاه موسیقی سارنگ برای 6 ماه
(سطح پیشرفته)
*  نفراول : 000/000/10 ریال جایزۀ نقدی
*  نفردوم: 000/000/5 ریال جایزۀ نقدی
*  نفرسوم: 000/000/2 ریال جایزۀ نقدی بعلاوۀ تخصیص 30% تخفیف ثبت نام در آموزشگاه موسیقی سارنگ برای 6 ماه
 
 
*  به کلیه شرکت کنندگان در مسابقه ، لوح تقدیر نخستین مسابقۀ تکنوازی اهدا خواهد شد .
*  برندگان مسابقه، گواهی معتبر با امضاء هیئت داوران و مُهر آموزشگاه دریافت خواهند کرد .
*  هیئت داوران از اعضای هیئت علمی دانشکده موسیقی دانشگاه هنر میباشند .
1392/7/22 اارکستر بزرگ سارنگ


رهبر ارکستر: هومن اتابکی
مدیر ارکستر: اردشیر قهاری
آموزشگاه سارنگ به منظور تکمیل اعضاء ارکستر بزرگ ، از بین نوازندگان سازهای زیرعضو می پذیرد
سازهای جهانی:
 ویلن: 8نفر
ویلن آلتو: 2نفر
ویلنسل: 1نفر
گیتار باس: 1نفر
پرکاشن: 2نفر
سازهای ایرانی:
تار: 2نفر
سنتور: 1نفر
کمانچه: 2نفر
عود: 1نفر
از طرف سرپرست ارکستر با کلیه اعضاء ارکستر، اعم از نوازنده، آهنگساز و رهبر ارکستر قرارداد 6ماهه منعقد شده و در ازاء انجام هر جلسه تمرین و نیز هر اجرای کنسرت، حق الزحمه مصوب شورای ارکستر پرداخت خواهد شد. علاقمندان جهت ثبت نام به مدیریت آموزشگاه مراجعه نمایند.

دانلود فرم ثبت نام

   

 
Copyright 2009 SarangMusic. All Rights Reserved | Designed By SepnaSoftware.