مدرسین موسیقی سارنگ

شیدا دباغی


تولد: 1360
تحصیلات: کارشناسى ارشد
گرایش: تار و سه تار
سوابق:
مدرسین:
اجراها:
Copyright 2019 SarangMusic. All Rights Reserved. Powered By Sofia Software.
كرج، عظيميه طالقانی شمالی، خيابان مريم پلاک 22