مدرسین موسیقی سارنگ

نوا انصاری


تولد: 1366
تحصیلات: کارشناسى
گرایش: اواز
سوابق: مستر کلاس ژاسمن.کلاسهای اهنگ سازی .کلاسهای کودک.
مدرسین: هاسمیک . ژینوس یگان. شمیم موحد. رایسا اوانسیان
اجراها: کنسرت گروه کودک. کنسرت سالنهای ارامنه
Copyright 2019 SarangMusic. All Rights Reserved. Powered By Sofia Software.
كرج، عظيميه طالقانی شمالی، خيابان مريم پلاک 22