مدرسین موسیقی سارنگ

حسین زمانی


تولد: 1360
تحصیلات: کارشناسى
گرایش: تنبک و دف
سوابق: تدریس ریتم در اموزشگاه .تدریس به مدت 12 سال در اموزشگاهها
مدرسین: ابوالفضل قهرمانی.احمد خادم.بهمن رجبی.
اجراها: نامزد بهترین البوم سال.البوم های باغ برهنه و دور نهان و رخت بنما.
Copyright 2019 SarangMusic. All Rights Reserved. Powered By Sofia Software.
كرج، عظيميه طالقانی شمالی، خيابان مريم پلاک 22