مدرسین موسیقی سارنگ

عمران قربانی فعال


تولد: 1371
تحصیلات: کارشناسى ارشد اتنوموزیکولوژی
گرایش: تار و سه تار
سوابق:
مدرسین:
اجراها: مقام دوم جشنواره جوان. جشنواره اول استاد شهناز. 5مقام اول و 5 دیپلم افتخار تکنوازی.
Copyright 2019 SarangMusic. All Rights Reserved. Powered By Sofia Software.
كرج، عظيميه طالقانی شمالی، خيابان مريم پلاک 22