مدرسین موسیقی سارنگ

فرزانه سعادت اگاه


تولد: 1372
تحصیلات: کارشناسى
گرایش: ویلنسل
سوابق: نوازندگی اینترارکستر به رهبری نادر مشایخی.
مدرسین: مظفر نیلی. جیووانی ریچاردی. ژابیز زربخش. لوییچی پرتولانی. وینجنز تارونی.
اجراها: اجراهای متعدد با ارکستر مجلسی رسا. اجراهای متعدد با گروه هیوا.
Copyright 2019 SarangMusic. All Rights Reserved. Powered By Sofia Software.
كرج، عظيميه طالقانی شمالی، خيابان مريم پلاک 22