مدرسین موسیقی سارنگ

نیلوفر طائفی


تولد: 1370
تحصیلات: کارشناسى
گرایش: فلوت
سوابق: شرکت در مستر کلاس اذین موحد. کوشیار شاهرودی.
مدرسین: خانم طاهریان. اقایان تیموریان /عباسی / شاولوخاشویی
اجراها: نوازنده فلوت در بانوی من. همراهی با فلوت تهران در تور اروپا. اجرای کنسرت در زوریخ.فلدکیرش.گراتسو و وین
Copyright 2019 SarangMusic. All Rights Reserved. Powered By Sofia Software.
كرج، عظيميه طالقانی شمالی، خيابان مريم پلاک 22