[12/13/2018]

موفقیت ارکستر اقای حامد بالنده در جشنواره نوای خرم

ارکستر اقاي حامد بالنده که متشکل از هنرجويان با استعداد و هنرمند است توانست در جشنواره نواي خرم گروه تقدير شده باشد. با عرض تبرييک و ارزوي موفقيت هاي روز افزون براي هنرجويان عزيز

[ سارنگ ]
Copyright 2019 SarangMusic. All Rights Reserved. Powered By Sofia Software.
كرج، عظيميه طالقانی شمالی، خيابان مريم پلاک 22