[12/15/2018]

کارگاه سازشناسی برای کودکان

جمعه 23آذر در آموزشگاه موسيقي سارنگ کارگاه سازشناسي براي کودکان ترم آخر آموزشي و خانواده هاي آنها برگزار شد. ابتدا معرفي سازهاي ايراني سنتور، سه تار، تار، قانون و عود بترتيب توسط اساتيد حامد بالنده، آيدا رجبي، سحر شيرمحمدي و نجمه صغير معرفي شد و در ادامه سازهاي کلارينت، گيتار الکتريک و هارپ بترتيب توسط اساتيد محمد کاظم زاده، سعيد حسن زاده و خانم سارا باقري نژاد معرفي شدند. اين برنامه به همت آقاي کسري وفي و مدرسين کودک و مديريت آموزشگاه در دو زمان 2ساعته انجام شد و در پايان مديريت آموزشگاه ضمن تشکر از حضور خانواده هاي شرکت کننده در خصوص ادامه روند آموزشي موسيقي در بخش سازهاي تخصصي و انتخاب ساز براي کودکان خود و همچنين در خصوص تهيه اقساطي سازهاي مورد نظر خانواده ها با آنها سخن گفت.

[ آموزشگاه موسیقی سارنگ ]
Copyright 2019 SarangMusic. All Rights Reserved. Powered By Sofia Software.
كرج، عظيميه طالقانی شمالی، خيابان مريم پلاک 22